GüNCEL Haber Girişi : 23 Mayıs 2023 07:17

Hürriyetçi Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Uğur BAŞAR; Haksızlıkların, Hukuksuzlukların ve Adaletsizliklerin karşısındayız.

Hürriyetçi Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Uğur BAŞAR; Haksızlıkların, Hukuksuzlukların  ve Adaletsizliklerin karşısındayız. Şöyle ki; 
Küçükçekmece ilçesinin başarılı okul müdürlerinden Hasan YAZICI, hukuk mücadelesini kazandı. *İsnat edilmeye çalışılan öğretmenle birbirlerinin açığını arama suçlamasının yersiz ve mesnetsiz olduğu mahkeme kararı ile müdürümüz lehine tescillendi.* Müdürümüzün yer değiştirmede dikkate alınmayan Sağlık durumu özrü dikkate alınarak mağduriyetin giderilmesini istiyoruz, dedi. OKUL MÜDÜRÜNE VERİLEN HAKSIZ HUKUKSUZ CEZAYI MAHKEME İPTAL ETTİ

Küçükçekmece Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu müdürü iken İlçe Milli Eğitim Müdürü ve üyesi oldukları sendikalarının desteği ile okulda huzuru bozmaya çalışan öğretmenler için soruşturma talep eden Okul Müdürü Hasan Yazıcı’nın yapılan soruşturma sonucunda bu öğretmenler ile birlikte idari ve disiplin cezaları ile tecziye edilmişlerdir. Okul müdürünün okuldaki huzuru tesis etmek üzere kendisinin bizzat talep ettiği inceleme sürecine öğretmenlerin bağlı bulunduğu sendika ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün etkisi ile okul müdürüne haksız ve hukuksuz olarak verilen disiplin cezası İstanbul 2. İdare Mahkemesi “…isnat edilen sübuta ermediği, eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak disiplin cezası işlemi tesis edildiği görüldüğünden…!” dava konusu işlemin iptali yönünde karar vermiştir.

Okul Müdürü Hasan Yazıcı ve öğretmenler hakkında getirilen idari teklif olarak okul değişikliğinin uygulanma sürecinde aynı soruşturma sonucu yer değişikliği teklifi getirilen beş öğretmen Küçükçekmece ilçesi içerisinde yer değiştirmeleri yapılmış olması nedeniyle kendisinin de %95 engelli çocuğunun olması nedeniyle ilçe içerisinde uygun bulunan okula yapılması yönünde dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 06/06/2022 tarih ve 51154486 sayılı dilekçesi ile talepte bulunmasına rağmen Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürünün hasmane tutumu neticesinde sağlık özrünün bulunması ve bunu belgelemesine rağmen ilçe dışında bir okula kararnamesi çıkarılarak haksız ve mevzuata aykırı şekilde yer değişikliği uygulanmıştır. Okul müdürü ve öğretmenlere getirilen teklif eşit olmasına rağmen uygulamada eğitim bir sen üyesi öğretmenler korunmuş, asıl mazereti bulunan okul müdürü ise ikinci kez haksız uygulamaya maruz bırakılmıştır.

Okul Müdürü Hasan Yazıcı 2010 yılından itibaren okul müdürü olarak görev yaptığı Küçükçekmece ilçesinde görev yaptığı okullarda birçok projeye ile başarılı çalışmalar ortaya koymuştur. Ayrıca yıllarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birçok komisyonda aktif görevler alarak ilçenin eğitim niteliğinin artırılmasına da katkı sağlamıştır. Görevi süresince 3 adet teşekkür belgesi, 2 adet takdir belgesi, 1 adet aylıkla ödüllendirme, 12 adet başarı belgesi, 4 adet üstün başarı belgesi ve 2 adet ödül almıştır. Ayrıca tezli ve tezsiz iki yüksek lisansı bulunan Hasan Yazıcı’nın 3 adet yayımlanmış kitabı ve 2 adet hakemli dergide yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. uğur başar