SAğLıK Haber Girişi : 08 Mart 2023 08:40

Tedaviler

Diyabetik Ayak Nedir?

Diyabet hastalığının en sık sakatlığa, uzuv kaybına ve yaralara yol açan, en uzun hastanede yatışa neden olan komplikasyonu diyabetik ayaktır. Diyabetik ayak diyabetin önlenebilir bir komplikasyonudur. Devamı

Uyguladığımız Tedaviler

Reyap Hastanesi İstanbul Diyabetik Ayak ve Kronik Yara Tedavi Merkezi uzman hekim kadrosu ve teknolojik alt yapısıyla fark yaratıyor. Diyabetik ayak tedavisi yapan hastaneler arasında öncü olan Reyap Hastanesi İstanbul modern, konforlu, teknolojik ve interdisipliner yaklaşım ile diyabetik ayak tedavisi sunmaktadır.

Ayak yarası, diyabetik ayak belirtilerinin başında gelmektedir. Diyabetik ayak yarası olarak adlandırılan bu yaralar şeker hastalarında görülmekte olup, bu ayak yaraları mutlaka bir uzman tarafından tedavi edilmedilir. Ayak yaraları aynı zamanda şekerin ayağa vurma belirtileri arasında yer alır. Şeker hastalığı ayak yarası tedavi edilmezse maalesef sonucu uvuz kayıpları ile sonuçlanabilir. Diyabetik ayak tedavisi ve diyabetik ayak bakımı yukarıda da bahsettiğimiz üzere alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Şeker hastalığı yaralarının yol açtığı hasar geri dönüşü olmayacak seviyelere ulaşabilir. Şeker hastalığı yaraları diyabetik ayak enfeksiyonuna da sebep olmaktadır. Diyabette ayak bakımı daha çok diyabet yara tedavisi anlamını taşır. Şeker yarası kaynaklı oluşan şeker hastaları ayak yaraları için maalesef bitkisel tedavi bulunmamaktadır. Ayak ülseri olarak da adlandırılan diyabetik ayak ülseri için doğru adres Reyap Hastanesi İstanbul'dur.

Kan Şekeri Kontrolünün Sağlanması

Diyabetik ayağın nedenleri olarak diyabetik nöropati ve damarlarda oluşan hasar en önemli faktörlerdir. Ancak bunların gelişmesi için hastanın kan şekerinin yüksekliği ve kontrol altına alınamamış olması aslında temel nedendir. Bu nedenle diyabetik ayak tedavisine başlarken öncelikle yapılması gereken kan şekerinin düzenlenmesidir. Hasta eğer ağızdan alınan diyabet ilacı kullanıyorsa insuline geçilmeli, insulin kullanıyorsa dozları ayarlanmalıdır. 

Damar Sorunlarının Giderilmesi

Diyabetik hastalarda oluşan damar sorunu iki şekildedir. Birincisi ana atardamarların duvarlarında diyabetin oluşturduğu hasar nedeniyle ortaya çıkan tıkanıklıklar, ikincisi ise otonom sinir sisteminde yine diyabete bağlı olarak oluşan hasar nedeniyle damar çeperi kaslarının etkilenmesi ve kanın uç noktalara kadar ulaşamamasıdır. Otonom sinir sisteminde oluşan hasarın geriye dönüşü günümüz tedavi yöntemleri ile çok olanaklı değildir. Bu nedenle diyabetik hastalarda hedef ana atardamarlarda oluşan tıkanıklığın tedavisidir. Bunun için endovasküler yöntem denilen ve kalp anjioplastisine benzer şekilde damarların bir kateter yardımı ile balon veya stend ile açılması sağlanır. Bu olanaklı değilse by-pass cerrahisi ile damar sorunu giderilmeye çalışılır.

Enfeksiyon Tedavisi

Diyabetik ayağa bağlı uzuv kayıplarının yüzde 60'ı ayakta oluşan yaraların enfeksiyonuna bağlıdır. Bu nedenle enfeksiyonun tedavisi, tedavinin önemli bir bölümüdür. Eğer ayak enfeksiyonu vücuda yayılmış ve hastanın yaşamını tehdit eder duruma gelmişse çok acil olarak olası etkenler dikkate alınarak geniş spektrumlu antibiyotik başlanır. Böyle bir durum yoksa yaradan alınan örnekten elde edilecek etkenin antibiyotik duyarlılığına göre antibiyotik başlanması en doğru yaklaşımdır. Ne yazık ki bu hastalara enfeksiyon etkenine yönelik olmayan, gereğinden çok antibiyotik başlandığından etkenler bir süre sonra antibiyotiklere direnç geliştirmekte ve enfeksiyon tedavisi zorlaşmaktadır. Ayrıca diyabetik hastaların birçoğunda, hastalık böbreklerini de etkilediğinden verilecek antibiyotiklerin etkileri ile böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. Bunun dışında diyabetik hastalar birçok ilaç kullanırlar ve başlanacak antibiyotiğin bu ilaçlarla etkileşimi önemlidir. Bu nedenle antibiyotik kullanırken çok değişik faktörleri dikkate alarak antibiyotik başlanmalıdır.

Ücretsiz Bilgi Alın