GüNDEM Haber Girişi : 10 Nisan 2023 08:40

OLUMLU OKUL İKLİMİ NASIL OLMALIDIR?

OLUMLU OKUL İKLİMİ NASIL OLMALIDIR?

OLUMLU OKUL İKLİMİ NASIL OLMALIDIR?

Okul  insan hayatında sosyalleşme açısında en önemli yerdir.

Okul ikliminin  olumlu olması  hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin üretimlerine katkı sağlar. paylaşım ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesine dönük kurgulanması, her toplum için güzel bir geleceğin  basamaklarındandır. Donanımlı, entelektüel düzeyi yüksek, sorumluluk alma becerisi gelişmiş, sosyal yaşamında verimli, değişime ve gelişime açık öğretmenlerin varlığı son derece önemlidir. Öğretmenler gibi yöneticilerin de donanımlı olması son derece mühimdir.  Öğrenciler en çok ilkokul da okula gelmek isterler. Çünkü okulda arkadaşları ve öğretmenleriyle özel bir bağ kurarlar.  Onlar için okul güven demektir ,eğlenmek demektir. Bu dönemde çocuklarla  yapılan etkinlikler önemlidir. Onları sıkmayacak dayanışma içinde yapabilecekleri  basit etkinlikler seçilmelidir. Kendini  rahat ifade edecekleri  konular  verilmelidir.  Lise ve ortaokul  kademesinde ise öğrenciler kendilerinin dinlenilmesini isterler . bu kademede öğrencilere saygılı bir ortam oluşturulmalı. özgüvenlerini  zedelemeden  başarılı olacakları  en iyi  alan belirlenmeli ve ona göre bir eğitim  verilmelidir.    Öğrenci okulu; yargılandığı, disipline edildiği, küçük düşürüldüğü bir yer olarak algıladığında okula yaklaşımı olumsuzlaşır.  Öğrenme ortamının öğrenciyi ve öğretmeni büyük kesişim kümelerinde buluşturan niteliklerle donatılması eğitim-öğretimi olumlu yönde etkiliyor. Bu durum öğrencilerin yalnızca akademik başarısını artırmıyor; aynı zamanda toplumsal yaşamda daha verimli bireyler haline gelmesini sağlar.

Son olarak ;  mutlu öğrenci, mutlu öğretmen mutlu gelecek demektir. Öğrencilerin birbirlerini, öğretmenlerini, bahçelerini özlediği okullar yaratmanın yolu, tüm paydaşların katkılarıyla ortak bir resim çizilebilmesinden geçer.